Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

Clojure:
Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

How to:

;; Esimerkki: Poista kaikki numerot stringistä

(defn poista-numerot [teksti]
  (clojure.string/replace teksti #"\d+" ""))

;; Käyttö:
(poista-numerot "abc123def456")
;; Output: "abcdef"
;; Esimerkki: Poista erikoismerkit
(defn poista-erikoismerkit [teksti]
  (clojure.string/replace teksti #"[^\w\s]" ""))

;; Käyttö:
(poista-erikoismerkit "Hello, World!")
;; Output: "Hello World"

Deep Dive

Syvensinä. Ennen satoja ohjelmointikieliä, datan siivous oli manuaalista. Clojure, noin vuodesta 2007, tarjoaa modernit työkalut kuten regex (säännölliset lausekkeet) ja string-manipulaatio funktiot. Alternatiiveja? Muut kielet, funktiot. Mutta Clojuren funktionaalinen luonne tekee patterneihin sopivien merkkien poistosta yksinkertaista.

See Also

Related Links: