Lainausmerkkien poistaminen merkkijonosta

Dart:
Lainausmerkkien poistaminen merkkijonosta

Miten:

Dart tarjoaa suoraviivaisia tapoja poistaa lainausmerkit merkkijonosta käyttäen sisäänrakennettuja merkkijonometodeja ilman kolmannen osapuolen kirjastoja.

Esimerkki 1: Käyttäen replaceFirst ja replaceAll

Jos käsittelet merkkijonoja, jotka alkavat ja päättyvät lainausmerkeillä, voit käyttää replaceFirst ja replaceAll metodeja niiden poistamiseen.

String quotedString = '"Hei, Maailma!"';
String singleQuotedString = '\'Dart Ohjelmointi\'';

// Kahdensijaiset lainausmerkit pois
String noDoubleQuotes = quotedString.replaceFirst('"', '').replaceAll('"', '');
print(noDoubleQuotes); // Tuloste: Hei, Maailma!

// Yksittäiset lainausmerkit pois
String noSingleQuotes = singleQuotedString.replaceFirst('\'', '').replaceAll('\'', '');
print(noSingleQuotes); // Tuloste: Dart Ohjelmointi

Esimerkki 2: Käyttäen substring

Tämä metodi on hyödyllinen, kun olet varma, että lainausmerkit ovat aivan merkkijonon alussa ja lopussa.

String quotedString = '"Flutter Kehitys"';
// Tarkista, että se alkaa ja päättyy lainausmerkeillä ennen poistamista välttääksesi virheitä
if (quotedString.startsWith('"') && quotedString.endsWith('"')) {
 quotedString = quotedString.substring(1, quotedString.length - 1);
}
print(quotedString); // Tuloste: Flutter Kehitys

Esimerkki 3: Räätälöity Laajennusmetodi

Lisää uudelleenkäytettävyyttä varten, erityisesti jos projektisi sisältää toistuvaa lainausmerkkien poistoa, harkitse räätälöidyn laajennuksen luomista String-tyypille.

extension UnquoteString on String {
 String unquote() {
  var str = this;
  if (str.startsWith('"') && str.endsWith('"') || str.startsWith('\'') && str.endsWith('\'')) {
   str = str.substring(1, str.length - 1);
  }
  return str;
 }
}

void main() {
 String doubleQuoted = '"Tämä on Dart"';
 String singleQuoted = '\'Tämä on mahtavaa\'';
 print(doubleQuoted.unquote()); // Tuloste: Tämä on Dart
 print(singleQuoted.unquote()); // Tuloste: Tämä on mahtavaa
}

Näiden lähestymistapojen avulla sinun pitäisi pystyä tehokkaasti poistamaan lainausmerkit merkkijonoista Dart-kielessä, parantaen datan käsittelyä ja valmistelua työnkulkujasi.