Merkkijonojen yhdistäminen

Lua:
Merkkijonojen yhdistäminen

How to: (Kuinka tehdä:)

Tässä pari esimerkkiä yhdistämisestä:

-- Yksinkertainen yhdistäminen
local tervehdys = "Hei, " .. "maailma!"
print(tervehdys)  -- Output: Hei, maailma!

-- Muuttujien ja merkkijonojen yhdistäminen
local etunimi = "Maija"
local sukunimi = "Mehiläinen"
local koko_nimi = etunimi .. " " .. sukunimi
print(koko_nimi)  -- Output: Maija Mehiläinen

-- Numberin muuntaminen merkkijonoksi yhdistämisessä
local vuosi = 2023
local viesti = "Nykyinen vuosi on " .. tostring(vuosi)
print(viesti)  -- Output: Nykyinen vuosi on 2023

Deep Dive (Sukellus syvemmälle):

Merkkijonojen yhdistäminen on ollut osa ohjelmointia melkein niin kauan kuin ohjelmointi itsessään. Ennen oli erilaisia tapoja, kuten sprintf-funktio C-kielessä. Lua käyttää kaksoispiste-operaattoria (..), joka on yksinkertainen ja nopea tapa yhdistää merkkijonoja.

Suorituskyvyn näkökulmasta suuria merkkijonoja yhdistäessä kannattaa käyttää table.concat -funktiota, koska se on tehokkaampi kuin operaattorin toistuva käyttö. Lua optimoi lyhyet yhdistämiset automaattisesti, mutta pidemmissä operaatioissa table.concat voi säästää resursseja.

local sanat = {"Lua", "on", "mielenkiintoinen", "kieli."}
local lause = table.concat(sanat, " ")
print(lause)  -- Output: Lua on mielenkiintoinen kieli.

See Also (Katso myös):