Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

PHP:
Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

How to: - Kuinka:

PHP:ssä preg_replace-funktio on yleisin tapa poistaa merkkejä, jotka vastaavat tiettyä mallia. Katsotaanpa miten:

<?php
$originalString = 'Hello, this is a test! 123.';
$pattern = '/[0-9]+/'; // Poistetaan kaikki numerot.

$cleanedString = preg_replace($pattern, '', $originalString);

echo $cleanedString; // Output: Hello, this is a test! .
?>

$pattern määrittää poistettavat merkit, tässä tapauksessa kaikki numerot. preg_replace korvaa ne tyhjällä merkkijonolla.

Deep Dive - Syväsukellus:

preg_replace perustuu Perl-yhteensopiviin säännöllisiin lausekkeisiin (Perl Compatible Regular Expressions, PCRE), joita on käytetty PHP:ssä pitkään. Historiallisesti PHP on tarjonnut muitakin funktioita, kuten ereg (nyt vanhentunut), mutta PCRE on nykyään standardi.

Vaihtoehtoisesti voi käyttää str_replace, jos tarvitsee vain yksinkertaista merkkijonon korvaamista ilman mallien käyttöä. Suorituskyvyssä preg_replace voi olla hitaampi, mutta se on paljon joustavampi mallin mukaisten merkkijonojen käsittelyssä.

See Also - Katso Myös: