Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

Rust:
Merkkien poistaminen hakemalla osumia kaavaan

How to: (Kuinka tehdä:)

fn main() {
  let original = "Ruoste - Rust 1.58.0";
  let pattern = "-";
  let result = original.replace(pattern, "");
  println!("Ennen: {}", original);
  println!("Jälkeen: {}", result);
}

Esimerkin tuloste:

Ennen: Ruoste - Rust 1.58.0
Jälkeen: Ruoste Rust 1.58.0

Poistetaan kaikki numerot regex-kirjaston avulla:

use regex::Regex;

fn main() {
  let original = "Ruoste 1.58.0";
  let regex = Regex::new(r"\d").unwrap();
  let result = regex.replace_all(&original, "");
  println!("Numeroita ilman: {}", result);
}

Tuloste:

Numeroita ilman: Ruoste ..

Deep Dive (Syväkatsaus)

Merkkijonoista kuvioiden mukaan poistaminen on peräisin tiedonkäsittelytaiteesta, jossa merkkijonojen käsittely on keskeistä. Rustissa tämä tapahtuu .replace() tai .replace_all()-metodeilla. Regex-kirjastolla voimme käyttää monimutkaisempia säännöllisiä lausekkeita, joka vaatii hiukan enemmän suorituskykyä. Tämän vaihtoehdon etuna on joustavuus: voit poistaa merkkijonosta lähes mitä tahansa kuvioita.

See Also (Katso myös)