Merkkijonon pituuden selvittäminen

Swift:
Merkkijonon pituuden selvittäminen

How to:

“Näin tehdään:” Swiftissä voit selvittää stringin pituuden käyttämällä count ominaisuutta. Kataotaanpa esimerkki:

let greeting = "Moi maailma"
let length = greeting.count
print("Stringin '\(greeting)' pituus on \(length).")

Lähtö tulisi olema: Stringin 'Moi maailma' pituus on 11.

Jos tarvitset pituuden ilman välilyöntejä, voit poistaa ne ennen laskemista:

let trimmedLength = greeting.replacingOccurrences(of: " ", with: "").count
print("Stringin '\(greeting)' pituus ilman välilyöntejä on \(trimmedLength).")

Tulostuu: Stringin 'Moi maailma' pituus ilman välilyöntejä on 10.

Deep Dive

“Syväkurkistus”: Historiallisesti stringin pituuden laskeminen on vaihdellut kielittäin. Joissain kielissä se on monimutkaisempaa erikoismerkkien tai koodausten takia. Swift käyttää Unicode-skalareita, mikä tarkoittaa, että se laskee ‘Character’ -tyyppisten merkkien määrän, jotka voivat koostua useammasta kuin yhdestä Unicode-skaarasta.

Vaihtoehtoisesti, voit käyttää utf8, utf16 tai unicodeScalars ominaisuuksia, jos tarvitset tietyn koodauksen mukaisen pituuden:

let utf8Length = greeting.utf8.count
let utf16Length = greeting.utf16.count
let unicodeScalarsLength = greeting.unicodeScalars.count

Nämä voivat olla hyödyllisiä, jos käsittelet matalan tason string-manipulaatiota tai kommunikoit järjestelmien välillä, jotka edellyttävät tietynlaista koodausta.

See Also

“Katso Myös”: