התחלת פרויקט חדש

Rust:
התחלת פרויקט חדש

איך לעשות:

כדי להתחיל פרויקט חדש בראסט, תשתמש ב-Cargo, המנהל הרשמי של מאגרי הקוד של ראסט. הנה איך אתה עושה את זה:

// התקן את Cargo, אם אין לך אותו עדיין.
// בטרמינל שלך הקלד:
$ curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

// לאחר ההתקנה, צור פרויקט חדש באמצעות:
$ cargo new my_project
$ cd my_project

// עכשיו תראה מבנה התיקיות הבסיסי:
$ tree

.
├── Cargo.toml
└── src
    └── main.rs

// כדי לרוץ את הפרויקט:
$ cargo run

   Compiling my_project v0.1.0 (/path/to/my_project)
    Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs
     Running `target/debug/my_project`

Hello, world!

ברכותיי, יש לך פרויקט ראסט חדש.

צלילה עמוקה

שיחת הפקודה cargo new מיד אחרי התקנה של Cargo הוא מעשה קלאסי בקרב תכנתי ראסט. Cargo הוא כלי שמאתחל פרויקט עם כל מה שצריך כדי להתחיל לקודד מיד: קובץ Cargo.toml לניהול תלותים וקונפיגורציה ותיקיית src עם main.rs בתוכה – נקודת ההתחלה של כל קוד ראסט. לפני ש-Cargo היה, תכנתי ראסט היו צריכים להגדיר הרבה מהדברים האלה ידנית. אלטרנטיבות בנבנה בקהילה מאפשרות לעתים פיתוחים מתקדמים יותר למי שצריך – אבל Cargo הוא המכנה המשותף שכולם יודעים ושמים.

ראה גם