Een string interpoleren

Dart:
Een string interpoleren

Hoe te:

In Dart is stringinterpolatie eenvoudig, met behulp van het $-symbool om uitdrukkingen direct in string literals te interpoleren:

void main() {
  String name = 'Dart';
  int year = 2023;
  // Eenvoudige variabele interpolatie
  print('Leren $name in $year!');
  // Output: Leren Dart in 2023!
  
  // Uitdrukkingen interpoleren
  print('Over twee jaar zal het ${year + 2} zijn.');
  // Output: Over twee jaar zal het 2025 zijn.
}

In het geval waar je meer complexe uitdrukkingen hebt of operaties binnen de string zelf wilt uitvoeren, sluit de uitdrukking in met ${}. Dart heeft geen populaire bibliotheken van derden specifiek voor stringinterpolatie, omdat het van nature goed uitgerust is om gevarieerde en complexe scenario’s te hanteren.