Att påbörja ett nytt projekt

Arduino:
Att påbörja ett nytt projekt

Hur man gör:

void setup() {
  // Sätt upp din kod miljö här
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Din huvudkod körs om och om igen här
  Serial.println("Hej från ditt Arduino-projekt!");
  delay(1000); // Vänta en sekund innan nästa loop
}

Sample Output:

Hej från ditt Arduino-projekt!
Hej från ditt Arduino-projekt!
...

Fördjupning

Att starta ett projekt med Arduino innebär vanligtvis att arbeta med Arduino IDE eller Arduino Create och använda Wiring-baserat språk. Det här språket har sina rötter i Processing-projektet och syftar till att göra programmering tillgänglig för konstnärer och designers, vilka kanske inte har en programmeringsbakgrund. Alternativt kan erfarna utvecklare använda mer avancerade verktyg såsom PlatformIO eller till och med införliva Arduino-kompatibel kod i Eclipse eller Visual Studio.

När du programmerar en Arduino är det bra att ha i åtanke att varje projekt inleds med två grundläggande funktioner: setup() som körs en gång när enheten startar, och loop() som körs kontinuerligt tills enheten stängs av eller återställs. Dessa funktioner bildar kärnan i de flesta Arduino-program och ger en struktur för hur enheten ska bete sig över tid.

Vidare kan dina projekt evolvera från enkla blinkande LED-skämt till komplexa robotik- eller IoT-system. Komponentbibliotek och community-stöd gör det enklare att integrera nya sensorer och moduler i dina projekt.

Se även