Att påbörja ett nytt projekt

Bash:
Att påbörja ett nytt projekt

Kom igång:

Så här sätter du upp en grundläggande projektstruktur:

mkdir MyNewProject
cd MyNewProject
mkdir {bin,src,doc,tests}
echo "#!/bin/bash" > bin/run-my-project.sh
chmod +x bin/run-my-project.sh
echo "My New Project" > README.md
git init .

Resultat:

MyNewProject/
├── bin
│   └── run-my-project.sh
├── src
├── doc
├── tests
└── README.md

Fördjupning

Att starta ett nytt projekt har sina rötter i de tidiga dagarnas programmering, när struktur och ordning var nödvändig för att hantera stora kodbaser manuellt. Alternativ till detta inkluderar olika verktyg såsom Yeoman eller att använda program som create-react-app för specifika behov. Detaljer som man bör tänka på är t.ex. vilka kataloger som kommer behövas och hur du kan använda git för versionshantering från början.

Se även