Gör om en sträng till versaler

Bash:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

Bash har inte en inbyggd funktion specifikt för att göra bokstäver till versaler i strängar, men du kan åstadkomma detta med hjälp av parameterexpansion eller externa verktyg som awk. Här är några sätt att skriva det första tecknet i en sträng med stor bokstav i Bash:

Använda Parameter Expansion:

Denna metod manipulerar strängen direkt i skalet.

str="hello world"
capitalized="${str^}"
echo "$capitalized"

Utdata:

Hello world

Använda awk:

awk är ett kraftfullt verktyg för textbearbetning som är tillgängligt på de flesta Unix-liknande operativsystem, vilket kan användas för att skriva strängar med stor bokstav.

str="hello world"
echo "$str" | awk '{print toupper(substr($0, 1, 1)) tolower(substr($0, 2))}'

Utdata:

Hello world

Använda sed:

För en mer traditionell ansats kan sed användas för att göra det första tecknet i en sträng till stor bokstav. Dock är det lite mer komplext jämfört med de tidigare metoderna.

str="hello world"
echo "$str" | sed 's/./\u&/'

Utdata:

Hello world

Dessa kodsnuttar demonstrerar hur man gör det första tecknet i en sträng till versal i Bash, vilket belyser flexibiliteten i shellskriptning när det gäller textmanipulering.