Gör om en sträng till versaler

C++:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

I C++ kan du göra en strängs första bokstav i varje ord versal med hjälp av standardbiblioteket utan att behöva använda dig av tredjepartsbibliotek. För mer komplexa eller specifika beteenden för versalisering kan dock bibliotek som Boost vara mycket användbara. Nedan visas exempel som illustrerar båda tillvägagångssätten.

Använda C++ Standardbiblioteket:

#include <iostream>
#include <cctype> // för std::tolower och std::toupper
#include <string>

std::string capitalizeString(const std::string& input) {
  std::string result;
  bool capitalizeNext = true;

  for (char ch : input) {
    if (std::isspace(ch)) {
      capitalizeNext = true;
    } else if (capitalizeNext) {
      ch = std::toupper(ch);
      capitalizeNext = false;
    }
    result += ch;
  }

  return result;
}

int main() {
  std::string text = "hello world from c++";
  std::string capitalizedText = capitalizeString(text);
  std::cout << capitalizedText << std::endl; // Utdata: "Hello World From C++"
}

Använda Boost-biblioteket:

För mer avancerad strängmanipulering, inklusive lokal medveten versalisering, kanske du vill använda Boost String Algo-biblioteket.

Se till att du först har Boost-biblioteket installerat och konfigurerat i ditt projekt. Sedan kan du inkludera de nödvändiga rubrikfilerna och använda dess funktioner som visas nedan.

#include <boost/algorithm/string.hpp>
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string text = "hello world from c++";
  std::string capitalizedText = text;

  // sätt första bokstaven i varje ord till versal
  boost::algorithm::to_lower(capitalizedText); // säkerställer att strängen är i gemen
  capitalizedText[0] = std::toupper(capitalizedText[0]); // gör första tecknet till en versal

  for (std::size_t i = 1; i < capitalizedText.length(); ++i) {
    if (isspace(capitalizedText[i - 1])) { // gör till versal efter ett mellanslag
      capitalizedText[i] = std::toupper(capitalizedText[i]);
    }
  }

  std::cout << capitalizedText << std::endl; // Utdata: "Hello World From C++"
}

I detta fall förenklar Boost vissa av uppgifterna för strängmanipulering men kräver fortfarande ett anpassat tillvägagångssätt för verklig versalisering eftersom det främst erbjuder transformations- och gemener till versaler-omvandlingsverktyg.