Att påbörja ett nytt projekt

Elixir:
Att påbörja ett nytt projekt

Så här gör du:

För att skapa ett nytt Elixir-projekt, använd mix, Elixirs byggverktyg.

# Installera Elixir om det inte redan är gjort, använd en versionhanterare som asdf eller kerl om du vill ha flera versioner.
# Öppna terminalen och skriv:

mix new mitt_projekt
# Ersätt 'mitt_projekt' med ditt projektnamnsval.

# Kör kommandot och du får något liknande:
* creating README.md
* creating .formatter.exs
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/mitt_projekt.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/mitt_projekt_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more.

# Navigera till din nya projektkatalog:
cd mitt_projekt

# För att köra projektet och testerna:
mix test
Compiling 1 file (.ex)
Generated mitt_projekt app
.

Finished in 0.02 seconds
1 test, 0 failures

Randomized with seed 54321

Deep Dive

Elixir släpptes för första gången 2011 av José Valim. mix new är ett kommando som skapade historia genom att förenkla skapandet av nya Elixir-projekt. Alternativen inkluderar att manuellt strukturera mappar och filer eller kopiera en befintlig projektmall. Implementeringsdetaljerna är att mix automatiskt skapar nödvändiga filer som mix.exs för projektets konfiguration och dependency management.

See Also