Gör om en sträng till versaler

Elixir:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

Elixir erbjuder ett enkelt sätt att göra första bokstaven stor i strängar med hjälp av sina inbyggda funktioner utan behov av tredjepartsbibliotek. Här är ett enkelt exempel:

sträng = "elixir programmering"
kapitaliserad_sträng = String.capitalize(sträng)
IO.puts kapitaliserad_sträng

Utskrift:

Elixir programmering

I fall där man behöver mer kontroll eller mer komplex kapitaliseringslogik kan du kombinera olika Sträng-funktioner. Till exempel, om du vill göra första bokstaven stor i varje ord i en mening, kan du dela upp meningen i ord, göra första bokstaven stor i varje, och sedan sätta ihop dem igen:

mening = "elixir är roligt"
kapitaliserad_mening = mening 
            |> String.split() 
            |> Enum.map(&String.capitalize/1) 
            |> Enum.join(" ")

IO.puts kapitaliserad_mening

Utskrift:

Elixir Är Roligt

Medan Elixirs standardbibliotek täcker de flesta behov, för mer nyanserad textmanipulation, inklusive avancerad kapitalisering av strängar, kanske du utforskar tredjepartsbibliotek såsom Cldr för internationalisering, som kan erbjuda lokalspecifikt kapitaliseringsbeteende.