Att påbörja ett nytt projekt

Elm:
Att påbörja ett nytt projekt

Hur gör man:

För att sätta igång med Elm, installera först Elm via npm:

npm install -g elm

Skapa sedan ett nytt projekt:

elm init

Detta skapar en elm.json-fil och en src-katalog. Skriv lite grundläggande kod:

module Main exposing (main)

import Html exposing (text)

main =
    text "Hej världen!"

För att kompilera och förhandsgranska din Elm-applikation, kör:

elm make src/Main.elm

Det resulterar i en index.html som du kan öppna i en webbläsare för att se din text “Hej världen!”.

Fördjupning

Elm-projekt startar traditionellt med elm init kommandot. Det skiljer sig från tillvägagångssättet i många andra språk där man kanske börjar med en tom filstruktur. I Elm världen hjälper elm init dig att direkt komma igång med en fungerande konfiguration.

Alternativ till Elm för att bygga webbapplikationer innefattar JavaScript-bibliotek som React eller Vue, men med Elm får du fördelen av en stark typsystem och en arkitektur som främjar pålitligt och underhållbart kod.

När du implementerar ditt projekt, kom ihåg att Elm är designat för att vara enkel och robust. Filstrukturen är avsiktligt minimal och effektiv, vilket avskräcker onödigt komplex kod.

Se även

  • Elm officiella hemsida för mer resurser.
  • Elm paket katalog för att utforska användbara paket.
  • Elm Guide för en grundläggande genomgång av språket och dess ekosystem.