Gör om en sträng till versaler

Elm:
Gör om en sträng till versaler

Hur gör man:

I Elm finns ingen inbyggd funktion specifikt för att versalisera strängar. Dock kan du enkelt uppnå detta genom att använda de inbyggda funktionerna i String-modulen som toUpper, toLower, left och dropLeft.

capitalize : String -> String
capitalize str =
  if String.isEmpty str then
    ""
  else
    String.toUpper (String.left 1 str) ++ String.toLower (String.dropLeft 1 str)

-- Exempelanvändning
main =
  String.toList "hello world" |> List.map capitalize |> String.join " "
  -- Output: "Hello World"

För mer komplexa scenarier eller om du föredrar att använda ett bibliotek som erbjuder ett direkt sätt att versalisera strängar, kan du överväga ett tredjepartspaket som elm-community/string-extra. Dock uppmuntrar Elm:s ekosystem, enligt min senaste uppdatering, hantering av sådana uppgifter med inbyggda funktioner för att hålla språket och projekten “lean”.

import String.Extra as StringExtra

-- Om det finns en `capitalize` funktion i ett tredjepartsbibliotek
capitalizeWithLibrary : String -> String
capitalizeWithLibrary str =
  StringExtra.capitalize str

-- Exempelanvändning med hypotetisk biblioteksfunktion
main =
  "this is elm" |> capitalizeWithLibrary
  -- Hypotetisk output: "This is elm"

Kontrollera alltid Elm-paketdatabasen för de senaste och mest föredragna biblioteken för strängmanipulering om du letar efter ytterligare funktionalitet bortom standardbiblioteket.