Att påbörja ett nytt projekt

Java:
Att påbörja ett nytt projekt

Så här gör du:

Att kickstarta ett projekt är enkelt. Använd antingen ditt favoritutvecklingsverktyg eller kommandotolken. Här är ett exempel med Maven:

// Skapa en ny mapp för ditt projekt
mkdir mittJavaProjekt
cd mittJavaProjekt

// Generera en ny Maven-baserad Java-applikation
mvn archetype:generate -DgroupId=com.minapp -DartifactId=mittjavaprojekt -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

// Strukturen skapas och du kan nu navigera till din nya projektmapp
cd mittjavaprojekt

// Kompilera och kör din applikation
mvn package
java -cp target/mittjavaprojekt-1.0-SNAPSHOT.jar com.minapp.App

Exempel på utskrift:

Hej världen!

Djupdykning:

Att starta projekt har varit en del av Java sedan början. Tidigt skapades projekt manuellt, vilket var tidskrävande och utsatt för misstag. Automatiserade verktyg som Maven och senare Gradle underlättade processen rejält. Dessa verktyg erbjuder projektstruktur, byggskript och hanterar beroenden. Det finns alltid mer än ett sätt att starta ett projekt - IntelliJ IDEA och Eclipse erbjuder egna guider. Dock är att förstå vad som sker “under huven” när ett projekt skapas en värdefull kunskap. Detta innefattar:

  1. Förståelse för mappstrukturen och standardkonventionerna
  2. Wissen om pom.xml eller build.gradle filerna som hanterar projektets beroenden och byggprocess
  3. Känslan för vilket paketstruktur som underlättar underhåll och skalbarhet
  4. Förmågan att navigera och använda IDE:er effektivt för att nå maximal produktivitet

Till exempel skapar Maven en mappstruktur som följer konventionen over configuration-principen, vilket innebär att så länge du följer standardkonventionen kommer mycket att ske automatiskt.

Se även: