Gör om en sträng till versaler

Lua:
Gör om en sträng till versaler

Hur man gör:

Lua har ingen inbyggd funktion för att göra bokstäver till versaler, men du kan enkelt genomföra denna uppgift med hjälp av grundläggande strängmanipuleringsfunktioner. Här är en enkel funktion för att göra första bokstaven i ett enskilt ord till versal:

function capitalize(word)
  return word:sub(1,1):upper() .. word:sub(2):lower()
end

print(capitalize("hello")) -- Utdatat: Hello

För att göra varje ord i en mening med versal, kan du dela upp meningen i ord, göra varje ord med versal, och sedan sammanfoga dem igen:

function capitalizeSentence(sentence)
  local words = {}
  for word in sentence:gmatch("%S+") do
    table.insert(words, capitalize(word))
  end
  return table.concat(words, " ")
end

print(capitalizeSentence("hello world from lua")) -- Utdatat: Hello World From Lua

Om du arbetar med ett projekt där prestanda är avgörande och du finner dig själv i behov av mer avancerade strängmanipuleringsmöjligheter, överväg att använda ett tredjepartsbibliotek som Penlight. Penlight förbättrar Lua med mer mångsidiga funktioner för stränghantering, bland andra verktyg:

-- Antag att Penlight är installerat:
local pl = require("pl.stringx")
local text = "hello lua users"
text = pl.capitalized(text)
print(text) -- Utdatat: Hello lua users

-- Notera: Penlights capitalized-funktion gör bara den första bokstaven till versal.
-- För att göra varje ord med versal skulle du fortfarande behöva implementera en egen lösning eller utforska andra bibliotek.