Att påbörja ett nytt projekt

PowerShell:
Att påbörja ett nytt projekt

Så här gör du:

För att sparka igång ett nytt PowerShell-projekt, kan du börja med att skapa en ny katalog och initialisera en git-repository för versionshantering. Använd New-Item för att skapa nya filer, som ett grundläggande skript eller en manifestfil för moduler.

# Skapa ny katalog 
New-Item -Path 'C:\MyNewProject' -ItemType Directory

# Gå in i katalogen
Set-Location -Path 'C:\MyNewProject'

# Initialisera en ny git-repository 
git init

# Skapa en ny PowerShell-skriptfil
New-Item -Path 'C:\MyNewProject' -Name 'StartScript.ps1' -ItemType File

# Visa innehållet i katalogen
Get-ChildItem -Path 'C:\MyNewProject'

Fördjupning:

Projektstrukturering i PowerShell blev mer relevant med introduktionen av PowerShell-moduler. Moduler består av skript, binära filer och manifest som gör det enklare att dela och återanvända kod. Historiskt har PowerShell bytt fokus från en ren kommando-orienterad miljö till ett mer skript- och utvecklingsorienterat språk. Alternativ till PowerShell för projektstart inkluderar bash-skript för Linux eller batch-filer för Windows. Vikten av versionhantering med verktyg som Git är central i dagens utvecklingssammanhang.

Se även: