Gör om en sträng till versaler

PowerShell:
Gör om en sträng till versaler

Hur gör man:

PowerShell, som är ett mångsidigt verktyg, låter dig skriva med stor bokstav i en sträng på enkla sätt utan att behöva tredjepartsbibliotek. Så här kan du göra det:

# Använder den inbyggda .Net-metoden 'ToTitleCase' från CultureInfo
$text = "hej värld"
$culture = [System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture
$capitalizedText = $culture.TextInfo.ToTitleCase($text.ToLower())
Write-Output $capitalizedText

Utskrift:

Hej värld

Notera: Denna metod gör den första bokstaven i varje ord versal. Om du strikt vill göra endast det första tecknet i strängen versalt och lämna resten som det är, kan du göra något i den här stilen:

# Gör endast det första tecknet i en sträng till versal
$text = "hej värld"
$capitalizedText = $text.Substring(0,1).ToUpper() + $text.Substring(1)
Write-Output $capitalizedText

Utskrift:

Hej värld

PowerShell inkluderar inte direkt en enkel funktion för att göra endast det första bokstaven i en sträng versal, men genom att kombinera grundläggande strängmanipulationsmetoder såsom Substring(0,1).ToUpper() och sammanfogning kan vi lätt uppnå det önskade resultatet.