Att starta ett nytt projekt

Python:
Att starta ett nytt projekt

Hur man gör:

Skapa en virtuell miljö

En virtuell miljö är en självständig katalog som innehåller alla nödvändiga exekverbara filer för att använda de paket som ett Python-projekt skulle behöva. Det är rådligt att skapa en virtuell miljö för varje projekt för att undvika konflikter mellan projektberoenden. Använd venv-modulen, som är en del av Pythons standardbibliotek.

# Byt ut 'myproject' mot namnet på ditt projekt
python3 -m venv myproject-env

För att aktivera den virtuella miljön:

På Windows:

myproject-env\Scripts\activate.bat

På Unix eller MacOS:

source myproject-env/bin/activate

Exempel på utdata (utdatan kan variera något beroende på OS):

(myproject-env) $

Installera paket

Använd pip, paketinstallationsprogrammet för Python, för att installera, uppgradera och ta bort paket. Så här kan du installera ett populärt tredjepartsbibliotek, requests, för att göra HTTP-förfrågningar:

pip install requests

Exempel på utdata:

Collecting requests
 Downloading requests-2.25.1-py2.py3-none-any.whl (61 kB)
   |████████████████████████████████| 61 kB 1.3 MB/s
Installerar insamlade paket: requests
Lyckades installera requests-2.25.1

Sätta upp en projektstruktur

Ett typiskt Python-projekt kan se ut ungefär så här:

myproject/
│
├── myproject-env/  # Virtuell miljö
├── docs/       # Dokumentation
├── tests/      # Enhetstester och integrationstester
│  └── __init__.py
├── myproject/    # Projektets källkod 
│  ├── __init__.py
│  └── main.py
├── setup.py     # Projektets installationsfil
└── README.md     # Projektöversikt

Skapa ditt första program

Skapa en main.py-fil inuti myproject-katalogen. Här är ett exempel på ett enkelt program:

# myproject/myproject/main.py
def greet(name):
  return f"Hej, {name}!"

if __name__ == "__main__":
  print(greet("Världen"))

Kör ditt program:

python myproject/main.py

Exempel på utdata:

Hej, Världen!

Använda ett ramverk för större projekt

För större projekt, särskilt webbapplikationer, är ramverk som Django eller Flask ovärderliga. Så här installerar du Flask och skapar en enkel “Hello, World”-webbapplikation:

pip install Flask

Skapa en app.py-fil med följande innehåll:

# app.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
  return "<p>Hej, Världen!</p>"

if __name__ == "__main__":
  app.run(debug=True)

Kör Flask-applikationen:

flask run

Exempel på utdata:

 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Tryck på CTRL+C för att avsluta)

Navigera till http://127.0.0.1:5000/ i din webbläsare, och du bör se meddelandet “Hej, Världen!”.