Sammanslagning av strängar

Python:
Sammanslagning av strängar

Hur man gör:

För att sammanfoga strängar i Python används plus-tecknet (+) eller join()-metoden. Kika på exemplen nedan:

# Använda plus-tecknet
halsning = "Hej, " + "världen!"
print(halsning)  # Output: Hej, världen!

# Använda join()-metoden
namn = ["Stockholm", "Göteborg", "Malmö"]
stad_str = ", ".join(namn)
print("Städerna: " + stad_str)  # Output: Städerna: Stockholm, Göteborg, Malmö

Djupdykning:

Att sammanfoga strängar är grundläggande i många programmeringsspråk och var även en del av tidiga versionsutgåvor av Python. Alternativ till + och join() inkluderar formatteringsmetoder såsom %-formattering, str.format(), och f-stängar (från Python 3.6+).

  • %-formattering: halsning = "Hej, %s" % "världen!"
  • str.format(): halsning = "Hej, {}".format("världen!")
  • f-strängar: halsning = f"Hej, {'världen!'"}

Varje metod har sina användningsområden. Till exempel är join() ideal för sammanfogning av en lista med strängar, medan f-strängar är utmärkta för inbäddning av variabler och uttryck direkt i strängen.

När det gäller prestanda, är f-strängar och join() vanligtvis snabbare än att använda +, särskilt för stora och många strängar. Detta beror på att + skapar nya strängobjekt för varje sammanfogning vilket kan vara resurskrävande.

Se även: