Att påbörja ett nytt projekt

Rust:
Att påbörja ett nytt projekt

How to:

För att kickstarta ett nytt Rust-projekt använder vi cargo, Rusts inbyggda paketmanager och byggverktyg. Här är grunderna:

// Installera Rust med rustup om det inte redan är gjort:
// $ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

// Skapa ett nytt projekt
$ cargo new hej_världen
     Created binary (application) `hej_världen` package

// Navigera till din nya projektmapp
$ cd hej_världen

// Bygg och kör projektet
$ cargo run
   Compiling hej_världen v0.1.0 (/path/to/hej_världen)
    Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.65 secs
     Running `target/debug/hej_världen`
Hello, world!

Du har nu skapat och kört ditt första Rust-projekt!

Deep Dive

Rust kom till 2010, en skapelse av Graydon Hoare och sponsras av Mozilla Research. Cargo introducerades för att förenkla beroendehantering och byggprocesser, inspirerade av verktyg som Bundler, npm, och pip. Det konkurrerar med andra system programmeringsspråk men skiljer sig genom att prioritera säkerhet och hastighet samtidigt.

Alternativen till cargo för att hantera Rust-projekt kan inkludera manuell hantering eller användning av andra externa byggverktyg, men cargo är det överlägset mest populära och stöds väl av Rusts gemenskap.

Implementationen bakom cargo new kommandot skapar en Cargo.toml fil, som är hjärtat i projektets konfiguration. Det skapar också en src katalog med en main.rs fil, vilket är standardinställningen för Rusts källkodsfiler. Med Cargo hanteras projektets beroenden, byggen och tester på ett enhetligt sätt.

See Also

Här är några nyttiga resurser för att fördjupa sig i Rust och Cargo:

Genom att dyka in i dessa resurser, kan du bygga vidare på din kunskap om Rust och effektivisera din projektstruktur och dina arbetsflöden.