Kapitel 2. Strängar

TypeScript Kapitel 2.
Strängar