ตรวจสอบว่ามีไดเร็กทอรีหรือไม่

Arduino:
ตรวจสอบว่ามีไดเร็กทอรีหรือไม่

วิธีการ:

Arduino โดยพื้นฐานแล้วไม่รองรับการดำเนินการระบบไฟล์ที่ซับซ้อนเลยตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม, ด้วยการใช้งาน SD library, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน Arduino IDE, คุณสามารถทำงานกับไฟล์และไดเรกทอรีได้อย่างง่ายดาย เพื่อตรวจสอบว่ามีไดเรกทอรีอยู่หรือไม่, คุณต้องเริ่มต้นด้วยการใช้งานการ์ด SD และจากนั้นใช้เมธอด exists() จาก SD library

ก่อนอื่น, ใส่ SD library และประกาศพินที่ใช้เลือกชิป:

#include <SPI.h>
#include <SD.h>

const int chipSelect = 4; // พินเลือกชิปสำหรับโมดูลการ์ด SD

ในฟังก์ชัน setup() ของคุณ, เริ่มต้นการใช้งานการ์ด SD และตรวจสอบว่าไดเรกทอรีมีอยู่หรือไม่:

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("Initialization failed!");
  return;
 }

 // ตรวจสอบว่าไดเรกทอรีมีอยู่หรือไม่
 if (SD.exists("/myDir")) {
  Serial.println("Directory exists.");
 } else {
  Serial.println("Directory doesn't exist.");
 }
}

ในฟังก์ชัน loop() คุณสามารถทิ้งให้ว่างหรือเพิ่มโค้ดการดำเนินงานอื่นตามที่ต้องการได้:

void loop() {
 // โค้ดการดำเนินงานหรือทิ้งให้ว่าง
}

ค่าตัวอย่างที่ได้หลังจากการทำงานโค้ดจะเป็น:

Directory exists.

หรือ

Directory doesn't exist.

สำคัญมากที่จะต้องมั่นใจว่าการ์ด SD ถูกฟอร์แมตอย่างถูกต้องและเส้นทางไดเรกทอรี /myDir ตรงกับความต้องการของคุณ การตรวจสอบพื้นฐานนี้เป็นหัวมุมสำหรับการดำเนินการที่ซับซ้อนกว่านี้กับไฟล์และไดเรกทอรีบนการ์ด SD ด้วย Arduino.