การอ่านไฟล์ข้อความ

Arduino:
การอ่านไฟล์ข้อความ

วิธีการ:

#include <SPI.h>
#include <SD.h>

File myFile;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // รอการเชื่อมต่อพอร์ตซีเรียล
 }

 if (!SD.begin(4)) {
  Serial.println("Initialization failed!");
  return;
 }

 myFile = SD.open("example.txt");
 if (myFile) {
  while (myFile.available()) {
   Serial.write(myFile.read());
  }
  myFile.close();
 } else {
  Serial.println("Error opening example.txt");
 }
}

void loop() {
 // ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากการตั้งค่า
}

ผลลัพธ์ที่คาดหวังบนจอภาพซีเรียลจะเป็นเนื้อหาของ example.txt ถ้าทุกอย่างเชื่อมต่อและเริ่มต้นใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ลงลึกยิ่งขึ้น

ในอดีต, ไมโครคอนโทรลเลอร์เช่น Arduino มีหน่วยความจำเล็กน้อยและไม่สามารถจัดการกับไฟล์ได้ แต่ด้วยโมดูลการ์ด SD และหน่วยความจำในตัวที่ใหญ่ขึ้น เราจึงมีการทำงานกับไฟล์ได้ มีหลายไลบรารีที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เช่น <SD.h> มันสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ <SPI.h> เพื่อการสื่อสารกับการ์ด SD ผ่านบัส SPI

ในแง่ของทางเลือกอื่น ๆ คุณอาจใช้ EEPROM (หน่วยความจำที่ไม่หายไป) สำหรับข้อมูลขนาดเล็ก หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อ Arduino กับเครือข่ายและดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ได้ ไลบรารี <SD.h> เป็น wrapper สำหรับฟังก์ชันระดับต่ำ จัดการการจัดการไฟล์, การอ่าน, และการเขียนในแบบที่คล้ายกับสตรีม C++ มาตรฐาน

การปรับใช้ใน Arduino รวมถึงการเริ่มต้นใช้งานโมดูลการ์ด SD, การเปิดไฟล์, การอ่านจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไป, และปิดมันเพื่อปลดปล่อยทรัพยากร เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดการกับข้อผิดพลาด เช่น การล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือการเปิดไฟล์ เพราะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในการทำงานกับไฟล์

ดูเพิ่มเติม