Elixir:
เริ่มต้นโครงการใหม่

วิธีการ:

เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ ให้ใช้คำสั่ง mix new:

$ mix new my_app

คุณจะเห็นผลลัพธ์ประมาณนี้:

* creating README.md
* creating .formatter.exs
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/my_app.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/my_app_test.exs

เข้าไปในไดเร็กทอรีโปรเจกต์ใหม่ของคุณ:

$ cd my_app

ตอนนี้คุณสามารถรันโปรเจกต์หรือทดสอบมันได้:

รันโปรเจกต์ของคุณ:

$ iex -S mix

ทดสอบมัน:

$ mix test

ดำดิ่งลึกลงไป

เครื่องมือสร้างของ Elixir, Mix, มาจากความปรารถนาที่จะให้วิธีที่น่าเชื่อถือและเป็นหนึ่งเดียวในการสร้าง, กำหนดค่า, และจัดการโปรเจกต์ Mix ได้รับอิทธิพลจากเครื่องมือจากระบบนิเวศอื่นๆ เช่น Bundler และ Rake ของ Ruby Mix นำการจัดการการพึ่งพาและการอัตโนมัติงานเข้ากับเครื่องมือของ Elixir ทางเลือกในภาษาอื่นอาจเป็น npm สำหรับ Node.js หรือ Maven สำหรับ Java อย่างไรก็ตาม Mix ถูกปรับให้เข้ากับเวลาทำงานของ Elixir และรวมกับรูปแบบแบบอย่างของมัน คำสั่ง mix new สร้างโครงสร้างมาตรฐานพร้อมกับไดเรกทอรีและไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ไฟล์กำหนดค่า, การกำหนดโมดูล, และชุดทดสอบ การปฏิบัติตามข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญใน Elixir; มันส่งเสริมความสอดคล้องและการอ่านโค้ดได้อย่างง่ายดายในโปรเจกต์ Elixir

ดูเพิ่มเติม