แปลงสตริงเป็นตัวเล็ก

Elm:
แปลงสตริงเป็นตัวเล็ก

วิธีการ:

Elm ใช้ฟังก์ชัน String.toLower เพื่อแปลงข้อความ:

import String

lowercaseString : String -> String
lowercaseString text =
    String.toLower text

-- การใช้งาน
result : String
result =
    lowercaseString "HeLLo, WoRLD!"

-- ผลลัพธ์: "hello, world!"

ลงลึก

String.toLower ของ Elm มาจากไลบรารีเริ่มต้น String ของ Elm โดยคำนึงถึงการรองรับสากล Internationalization ประวัติของการเปลี่ยนการเขียนอักษรจาก ASCII เบื้องต้นไปยังการรองรับ Unicode อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากความต้องการในการจัดการข้อความระหว่างประเทศ

ในบางภาษาเช่น Javascript มีทางเลือกเช่น toLowerCase() และ toLocaleLowerCase() ที่รองรับกฎเฉพาะสำหรับ locale ใน Elm, String.toLower ควรจะเพียงพอสำหรับกรณีส่วนใหญ่ ยกเว้นกรณีที่ต้องการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ locale ซึ่งอาจต้องการการทำงานที่กำหนดเอง

รายละเอียดที่ควรจำคือการแปลงตัวพิมพ์อาจไม่เสมอไปเป็น one-to-one; บางอักขระอาจไม่มีรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก และบางอักขระอาจเปลี่ยนขนาด (เช่น การแปลง “ß” ในภาษาเยอรมัน)

ดูเพิ่มเติม