ค้นหาความยาวของสตริง

Google Apps Script:
ค้นหาความยาวของสตริง

วิธีการ:

ใน Google Apps Script, คุณสามารถหาความยาวของสตริงได้โดยใช้คุณสมบัติ .length, เหมือนกับใน JavaScript คุณสมบัตินี้จะคืนค่าจำนวนตัวอักษรภายในสตริง, รวมถึงช่องว่างและตัวละครพิเศษ นี่คือตัวอย่างบางประการ:

// กำหนดสตริง
var text = "Hello, World!";
// หาความยาวของสตริง
var length = text.length;
// บันทึกความยาว
Logger.log(length); // ผลลัพธ์: 13

ในสถานการณ์ที่คุณทำงานกับข้อมูลที่ใส่โดยผู้ใช้จาก Google Forms หรือ Sheets, การหาความยาวของสตริงช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้:

// ตัวอย่างข้อมูลสตริงที่ใส่โดยผู้ใช้ใน Google Sheets
var userEntry = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getRange("A1").getValue();
// คำนวณและบันทึกความยาวของข้อมูลที่ใส่
Logger.log(userEntry.length); // ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเซลล์ A1

มาเพิ่มตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงซึ่งรวมถึงเงื่อนไข หากข้อมูลนำเข้ามีความยาวเกินกำหนด, คุณอาจต้องการแสดงข้อผิดพลาดหรือคำเตือน:

var comment = "This is a sample comment that is too long for our database.";
if(comment.length > 50) {
  Logger.log("Error: Your comment should not exceed 50 characters.");
} else {
  Logger.log("Thank you for your submission.");
}
// ผลลัพธ์: Error: Your comment should not exceed 50 characters.

ลงลึกเพิ่มเติม

ในบริบทของ Google Apps Script, ที่พัฒนาบน JavaScript, คุณสมบัติ .length มาจากมาตรฐาน ECMAScript, ซึ่งกำกับข้อกำหนดของ JavaScript คุณสมบัติ .length เป็นส่วนหนึ่งของ JavaScript ตั้งแต่เริ่มแรกโดยให้วิธีง่ายๆ ในการประเมินขนาดของสตริง

รายละเอียดที่น่าสังเกตคือ Google Apps Script ถูกดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google, ไม่ใช่ในเบราว์เซอร์ นี้หมายความว่าเมื่อคุณกำลังจัดการกับสตริงและความยาวของมัน, โดยเฉพาะในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดึงมาจาก Google Sheets หรือ Docs, เวลาในการดำเนินการอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากความล่าช้าของเครือข่ายและข้อจำกัดเวลาในการรันสคริปต์

แม้ว่า .length เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการหาความยาวของสตริง, กลยุทธ์อื่นๆ อาจรวมถึงการใช้ regex หรือการวนลูปผ่านสตริงเพื่อนับตัวอักษร, โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับตัวอักษรหลายไบต์หรือเมื่อคุณต้องการกรองออกบางประเภทของตัวละคร อย่างไรก็ตาม, สำหรับวัตถุประสงค์ที่ใช้งานได้จริงภายใน Google Apps Script, .length นำเสนอวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการกำหนดความยาวของสตริง

จำไว้เสมอ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Google Apps Script, ให้คำนึงถึงบริบทที่คุณกำลังรันโค้ดของคุณ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการดำเนินการอาจนำไปสู่ความจำเป็นในการปรับแต่งกระบวนการจัดการสตริงของคุณ, รวมถึงวิธีการกำหนดความยาวของมัน