การเขียนไฟล์ข้อความ

Haskell:
การเขียนไฟล์ข้อความ

วิธีการ:

พรีลูดของ Haskell ให้การสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการเขียนไฟล์โดยใช้ฟังก์ชัน writeFile และ appendFile จากโมดูล System.IO นี่คือตัวอย่างพื้นฐานในการสร้างไฟล์ใหม่ (หรือเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่) และจากนั้นก็เพิ่มข้อความลงไปในไฟล์

import System.IO

-- เขียนไฟล์, เขียนทับหากมีอยู่
main :: IO ()
main = do
  writeFile "example.txt" "This is line one.\n"
  appendFile "example.txt" "This is line two.\n"

เมื่อคุณรันโปรแกรมนี้, มันจะสร้าง (หรือลบ) example.txt และเขียน “This is line one.” ตามด้วย “This is line two.” บนบรรทัดถัดไป

สำหรับการจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น, โปรแกรมเมอร์ Haskell มักจะหันไปใช้แพ็กเกจ text เพื่อการประมวลผลสตริงอย่างมีประสิทธิภาพ และแพ็กเกจ bytestring สำหรับการจัดการข้อมูลแบบไบนารี นี่คือวิธีการใช้แพ็กเกจ text สำหรับอินพุตเอาต์พุตแบบไฟล์:

ก่อนอื่น, คุณต้องเพิ่ม text เข้าไปในการพึ่งพาโปรเจ็กต์ของคุณ จากนั้น, คุณสามารถใช้มันดังต่อไปนี้:

import qualified Data.Text as T
import qualified Data.Text.IO as TIO

-- เขียนไฟล์โดยใช้แพ็กเกจ text
main :: IO ()
main = do
  let content = T.pack "Using the text package for better performance.\n"
  TIO.writeFile "textExample.txt" content
  TIO.appendFile "textExample.txt" $ T.pack "Appending line two.\n"

ในส่วนนี้ T.pack แปลง String ปกติเป็นประเภท Text ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น TIO.writeFile และ TIO.appendFile คือความเทียบเท่าของ text สำหรับการเขียนและเพิ่มไฟล์ตามลำดับ

การรันโค้ดนี้จะส่งผลให้ไฟล์ชื่อ textExample.txt โดยมีข้อความสองบรรทัด โดยสาธิตการสร้างและเพิ่มข้อความโดยใช้ห้องสมุด text สำหรับประสิทธิภาพที่ดีกว่าและความสามารถในการจัดการข้อความ Unicode