การรับวันที่ปัจจุบัน

Java:
การรับวันที่ปัจจุบัน

วิธีการ:

Java นำเสนอวิธีการหลายวิธีในการได้มาซึ่งวันที่ปัจจุบัน โดยใช้ทั้งคลาส java.util.Date แบบเก่า และแพคเกจ java.time ใหม่ (ซึ่งเปิดตัวใน Java 8) ซึ่งมีความหลากหลายและสัญชาตญาณมากยิ่งขึ้น

การใช้ java.time.LocalDate

import java.time.LocalDate;

public class CurrentDateExample {
  public static void main(String[] args) {
    LocalDate currentDate = LocalDate.now();
    System.out.println(currentDate); // ตัวอย่างผลลัพธ์: 2023-04-01
  }
}

การใช้ java.time.LocalDateTime

import java.time.LocalDateTime;

public class CurrentDateExample {
  public static void main(String[] args) {
    LocalDateTime currentDateTime = LocalDateTime.now();
    System.out.println(currentDateTime); // ตัวอย่างผลลัพธ์: 2023-04-01T12:34:56.789
  }
}

การใช้ java.util.Date (รุ่นเก่า)

import java.util.Date;

public class CurrentDateExample {
  public static void main(String[] args) {
    Date currentDate = new Date();
    System.out.println(currentDate); // ตัวอย่างผลลัพธ์: Sat Apr 01 12:34:56 BST 2023
  }
}

การใช้ไลบรารีอื่น: Joda-Time

ก่อน Java 8, Joda-Time เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันสำหรับวันที่และเวลาใน Java หากคุณกำลังทำงานกับระบบรุ่นเก่าหรือมีความชอบสำหรับ Joda-Time, นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันเพื่อได้มาซึ่งวันที่ปัจจุบัน:

import org.joda.time.LocalDate;

public class CurrentDateExample {
  public static void main(String[] args) {
    LocalDate currentDate = LocalDate.now();
    System.out.println(currentDate); // ตัวอย่างผลลัพธ์: 2023-04-01
  }
}

หมายเหตุ: ในขณะที่ java.util.Date และ Joda-Time ยังถูกใช้งานอยู่, แพคเกจ java.time ถูกแนะนำสำหรับโครงการใหม่เนื่องจากมีความไม่เปลี่ยนแปลงและ API ที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการวันที่และเวลา