การแยกวันที่ออกจากสตริง

Java:
การแยกวันที่ออกจากสตริง

วิธีการ:

การใช้งานแพคเกจ java.time (แนะนำใน Java 8 ขึ้นไป):

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateParser {
  public static void main(String[] args) {
    String dateString = "2023-04-30";
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");
    LocalDate date = LocalDate.parse(dateString, formatter);
    System.out.println(date); // ผลลัพธ์: 2023-04-30
  }
}

การใช้ SimpleDateFormat (วิธีการเดิม):

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateParser {
  public static void main(String[] args) {
    String dateString = "30/04/2023";
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    try {
      Date date = formatter.parse(dateString);
      System.out.println(date); // รูปแบบผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบมาตรฐานของระบบของคุณ
    } catch (ParseException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

การใช้ไลบรารีของบุคคลที่สาม (เช่น, Joda-Time):

Joda-Time เป็นไลบรารีของบุคคลที่สามที่สำคัญ แต่ตอนนี้อยู่ในโหมดการบำรุงรักษาเนื่องจากการเปิดตัวแพคเกจ java.time ใน Java 8 อย่างไรก็ตาม, สำหรับผู้ที่ใช้ Java เวอร์ชันก่อน 8, Joda-Time เป็นตัวเลือกที่ดี

import org.joda.time.LocalDate;
import org.joda.time.format.DateTimeFormat;
import org.joda.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateParser {
  public static void main(String[] args) {
    String dateString = "2023-04-30";
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormat.forPattern("yyyy-MM-dd");
    LocalDate date = LocalDate.parse(dateString, formatter);
    System.out.println(date); // ผลลัพธ์: 2023-04-30
  }
}

โปรดทราบว่าเมื่อทำงานกับวันที่, ควรตระหนักถึงการตั้งค่าเขตเวลาหากคุณกำลังวิเคราะห์หรือจัดรูปแบบวันที่และเวลามากกว่าแค่วันที่