การส่งคำขอ HTTP ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน

Java:
การส่งคำขอ HTTP ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน

วิธีการ:

Java ทำให้การส่งคำขอ HTTP พร้อมการรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายโดยใช้คลาส HttpURLConnection นี่คือตัวอย่างที่รวดเร็ว:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;

public class BasicAuthRequest {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      URL url = new URL("http://example.com/resource");
      HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      
      String userCredentials = "user:password";
      String basicAuth = "Basic " + new String(Base64.getEncoder().encode(userCredentials.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
      connection.setRequestProperty("Authorization", basicAuth);

      int responseCode = connection.getResponseCode();
      System.out.println("รหัสตอบสนอง: " + responseCode);

      if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
        String inputLine;
        StringBuilder response = new StringBuilder();

        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
          response.append(inputLine);
        }
        in.close();

        System.out.println(response.toString());
      } else {
        System.out.println("คำขอ GET ไม่ได้ผล");
      }

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

ตัวอย่างผลลัพธ์:

รหัสตอบสนอง: 200
{ "message": "นี่คือคำตอบจากทรัพยากรที่ถูกป้องกัน!" }

ค้นดูลึกลงไปกว่านั้น

การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานมีมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ HTTP มันทำงานโดยการส่งข้อมูลรับรองความถูกต้องที่ถูกเข้ารหัส base64 ในหัวข้อ ทำให้มันง่ายแต่ไม่ค่อยปลอดภัยหากไม่ใช้ HTTPS เนื่องจากข้อมูลรับรองความถูกต้องสามารถถูกถอดรหัสได้อย่างง่ายดาย

ทางเลือกเช่น OAuth เพิ่มอีกชั้นของความปลอดภัยโดยใช้โทเค็นแทน การรับรองความถูกต้องแบบโทเค็นได้รับการชื่นชอบมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับ API แบบ RESTful

เมื่อทำการประยุกต์ใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานใน Java วิธีที่แนะนำตั้งแต่ Java 11 คือใช้คลาสใหม่ HttpClient มันมีความหลากหลายมากขึ้นและรองรับ HTTP/2 ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามสำหรับความต้องการพื้นฐานหรือระบบเก่า HttpURLConnection ยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้

ดูเพิ่มเติมที่