การดึงข้อมูลย่อยออกมา

Ruby:
การดึงข้อมูลย่อยออกมา

วิธีการ:

Ruby ทำให้การดึงข้อความย่อยเป็นเรื่องง่าย มาดูวิธีการกันเลย:

str = "Hello, Ruby World!"

# วิธีที่ 1: ใช้ดัชนีอาร์เรย์
substring = str[7, 4] # "Ruby"
puts substring

# วิธีที่ 2: ใช้เมธอด slice
slice = str.slice(7, 4) # "Ruby"
puts slice

# วิธีที่ 3: นิพจน์ประจำกาล
match = str[/[Rr]uby/] # "Ruby"
puts match

# วิธีที่ 4: split และการเข้าถึงอาร์เรย์
split_array = str.split # ค่าเริ่มต้นจะแบ่งโดยช่องว่าง
picked_word = split_array[2] # "World!"
puts picked_word

ผลลัพธ์ที่แสดงจากตัวอย่างแต่ละส่วนจะเป็น “Ruby”, “Ruby”, “Ruby”, “World!” ตามลำดับ

ลงลึก

ในอดีต, การดึงข้อความย่อยเป็นกระบวนการที่ยาวนานกว่านี้ Ruby ได้พัฒนาขึ้น ณ วันนี้ คุณมีเมธอดและ regex ที่สามารถใช้งานได้

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงาน: [7, 4] หมายถึง เริ่มที่อักขระที่ 7 และดึงข้อมูล 4 ตัวถัดไป slice เป็นเพียงวิธีการพูดในแบบเมธอด สำหรับ regex, /[Rr]uby/ เป็นเหมือนกับการพูดว่า “จับ ‘Ruby’ หรือ ‘ruby’ ที่เจอก่อน” split จะแบ่งสตริงออกเป็นอาร์เรย์ทุกๆช่องว่าง และ [2] เลือกคำที่สาม—อาร์เรย์เริ่มที่ศูนย์ จำไว้นะ

มีตัวเลือกอื่นอีกไหม? แน่นอน, Ruby มีตัวเลือก partition, rpartition, และ match ก็สามารถใช้ที่นี่ได้ แต่ละตัวมีกรณีใช้งานของมันเอง แต่การรู้จัก .slice และ regex ก็ครอบคลุมส่วนใหญ่

สรุป: การดึงข้อความย่อยเกี่ยวกับการจัดการข้อความอย่างแม่นยำ เครื่องมือที่ถูกต้องหมายถึงโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม