การดึงข้อมูลย่อยออกมา

Rust:
การดึงข้อมูลย่อยออกมา

วิธีการ:

มาลงมือทำกับ Rust กันเถอะ ลองจินตนาการว่าคุณมีสตริง และคุณต้องการส่วนเฉพาะของมัน คุณสามารถใช้การตัดส่วนย่อย &str[start..end] โดยที่ start เป็นจุดเริ่มต้น, และ end เป็นจุดสิ้นสุด

fn main() {
  let text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";
  let quick_brown = &text[4..15]; // ตัดส่วนย่อยจากดัชนีที่ 4 ถึง 14
  println!("{}", quick_brown); // แสดงผล: quick brown
}

การตัดส่วนย่อยเป็นเรื่องดี แต่อาจนำไปสู่การเกิด panic หากดัชนีของคุณไม่ตกอยู่บนขอบเขตของอักขระ ดังนั้น เพื่อป้องกันเรื่องนี้ Rust มีวิธีการเช่น get:

fn main() {
  let text = "The quick brown fox";
  match text.get(4..15) {
    Some(substring) => println!("{}", substring), // ตัดส่วนย่อยอย่างปลอดภัย
    None => println!("Slice is out of bounds."),
  }
}

// แสดงผล: quick brown

นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการคัดลอกส่วนย่อยใน Rust ดูว่าง่ายแค่ไหน!

ดำดิ่งลึก

การตัดส่วนย่อยในภาษาที่มีสตริงเข้ารหัส UTF-8 เช่น Rust เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน—อักขระสามารถมีมากกว่าหนึ่งไบต์! ก่อน Rust, ในภาษาเช่น C, การจัดการสตริงอาจเป็นปัญหาที่ตามมาด้วยข้อบกพร่องมากมาย เนื่องจากคุณต้องจัดการหน่วยความจำด้วยตนเอง

ประเภท str ของ Rust เป็นลำดับของไบต์ UTF-8, เป็น UTF-8 ที่ถูกต้องเสมอ การคัดลอกส่วนย่อยอย่างปลอดภัยต้องคำนึงถึงขอบเขตของอักขระเหล่านี้

อีกทางเลือกในการตัดส่วนย่อย ได้แก่ การใช้ iterators หรือ regex สำหรับรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น แต่พวกเขามาพร้อมกับ overhead เมื่อตัดส่วนย่อย, Rust ตรวจสอบดัชนีไบต์ให้เข้ากับขอบเขตของอักขระในระหว่างที่รัน, ป้องกันการเกิดความผิดพลาดจากส่วนย่อยที่ไม่ถูกต้อง

ดูเพิ่มเติม