การดึงข้อมูลย่อยออกมา

Visual Basic for Applications:
การดึงข้อมูลย่อยออกมา

วิธีการ:

ใน VBA, คุณหลักๆ จะใช้ฟังก์ชัน Mid, Left, และ Right เพื่อสกัดข้อความย่อย ด้านล่างนี้ เราได้สำรวจฟังก์ชันเหล่านี้ด้วยตัวอย่าง:

 1. Mid: สกัดข้อความย่อยจากสายอักขระโดยเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ระบุ

  Dim exampleString As String
  exampleString = "Hello World"
  Dim result As String
  result = Mid(exampleString, 7, 5)
  Debug.Print result ' ผลลัพธ์: World
 2. Left: สกัดข้อความย่อยจากด้านซ้ายของสายอักขระ สูงสุดถึงจำนวนอักขระที่ระบุ

  Dim exampleString As String
  exampleString = "Hello World"
  Dim result As String
  result = Left(exampleString, 5)
  Debug.Print result ' ผลลัพธ์: Hello
 3. Right: สกัดข้อความย่อยจากด้านขวาของสายอักขระ สูงสุดถึงจำนวนอักขระที่ระบุ

  Dim exampleString As String
  exampleString = "Hello World"
  Dim result As String
  result = Right(exampleString, 5)
  Debug.Print result ' ผลลัพธ์: World

ฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้เป็นหัวใจของการสกัดข้อความย่อยใน VBA โดยให้วิธีการจัดการสายอักขระที่มั่นคงและตรงไปตรงมา

การศึกษาเชิงลึก:

ในอดีต ความสามารถในการจัดการสายอักขระในการเขียนโปรแกรมถือว่าสำคัญมาก เช่น BASIC (บรรพบุรุษของ VBA) เป็นหนึ่งในตัวแรกที่เปิดประตูความสามารถนี้ในยุคแรกๆ ของการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฟังก์ชัน Mid, Left, และ Right ใน VBA สืบทอดมรดกนี้ โดยนำเสนออินเตอร์เฟซที่ง่ายดายสำหรับโปรแกรมเมอร์สมัยใหม่

แม้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานต่างๆ มากมาย การเกิดขึ้นของ Regular Expressions ในภาษาใหม่ๆ ได้ให้วิธีการที่มีพลังและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในการทำงานกับข้อความ แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น ความเรียบง่ายและการใช้งานที่สะดวกของฟังก์ชันข้อความย่อยแบบดั้งเดิมใน VBA ทำให้พวกมันเหมาะสำหรับงานที่รวดเร็วและผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

สำหรับการดำเนินการพาร์สและการค้นหาภายในสายอักขระที่ซับซ้อนมากขึ้น VBA ยังสนับสนุนการจับคู่รูปแบบผ่านตัวดำเนินการ Like และ Regular Expressions ผ่านวัตถุ VBScript.RegExp แม้ว่าเหล่านี้ต้องการการตั้งค่าและความเข้าใจเพิ่มเติมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้ให้พลังมากขึ้น ความตรงไปตรงมาของ Mid, Left, และ Right ยังคงรับประกันความเกี่ยวข้องและประโยชน์ ในโปรแกรม VBA มากมาย