Видалення символів за візерунком

Clojure:
Видалення символів за візерунком

How to: - Як це робити:

; Використовуємо функцію re-seq для пошуку відповідностей
(defn find-pattern [pattern str]
  (re-seq (re-pattern pattern) str))

; Видаляємо цифри з рядка
(defn remove-digits [str]
  (clojure.string/replace str #"\d+" ""))

; Демонстраційні виклики
(println (find-pattern "\\d+" "abc123xyz")) ; => (123)
(println (remove-digits "abc123xyz"))       ; => "abcxyz"

Deep Dive - Поглиблений аналіз:

Видалення символів, яке відповідають паттерну, може бути реалізовано за допомогою регулярних виразів, що з’явились ще в 1950-х і з тих пір стали стандартним інструментом в текстовій обробці. У Clojure, функції re-seq, re-find, та clojure.string/replace використовують Java Pattern клас під капотом для роботи з регулярними виразами. Ви можете вибирати підходящий інструмент в залежності від потреби: шукати всі відповідності чи тільки першу, заміняти знайдене чи співставляти шаблони.

Альтернативи включають використання готових бібліотек для парсингу (наприклад, instaparse) або мовні вбудовані інструменти (такі, як filter і remove). Підібрати найкращий варіант залежить від задачі: складність паттерну, продуктивність великих даних, читаність коду.

See Also - Дивіться також: