Об'єднання рядків

C++:
Об'єднання рядків

Як це зробити:

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string firstName = "Василь";
  std::string lastName = "Петренко";
  
  // Використання оператора '+'
  std::string fullName = firstName + " " + lastName;
  std::cout << fullName << std::endl; // Василь Петренко

  // Використання метода append()
  std::string greeting = "Привіт, ";
  greeting.append(fullName);
  std::cout << greeting << std::endl; // Привіт, Василь Петренко

  return 0;
}

Поглиблено:

В C++ конкатенацію рядків можливо здійснити декількома шляхами. Починаючи з C++98, в стандартній бібліотеці з’явився клас std::string, який значно спростив роботу з текстом. До цього програмісти частіше використовували C-стильні рядки - масиви символів.

Альтернативними способами конкатенації є використання операторів += або append(). Вони можуть бути корисними, коли під час формування рядка потрібно додати інші рядки чи символи.

З погляду виконання, конкатенація рядків може бути витратною операцією, оскільки іноді вимагає виділення нової пам’яті та копіювання рядків. Сучасний C++ вводить рухомі семантики та переміщення рядків (move semantics), що може поліпшити продуктивність при конкатенації великих рядків.

Ще Інфо: