Інтерполяція рядка

Dart:
Інтерполяція рядка

Як це зробити:

У Dart, інтерполяція рядків є простою, використовуючи символ $ для інтерполяції виразів безпосередньо в рядках-літералах:

void main() {
  String name = 'Dart';
  int year = 2023;
  // Проста інтерполяція змінних
  print('Вивчаємо $name в $year році!');
  // Виведення: Вивчаємо Dart в 2023 році!
  
  // Інтерполяція виразів
  print('Через два роки буде ${year + 2}.');
  // Виведення: Через два роки буде 2025.
}

У випадку, коли ви маєте більш складні вирази або хочете виконати операції всередині самого рядка, вкладіть вираз в ${}. Dart не має жодних популярних сторонніх бібліотек спеціально для інтерполяції рядків, оскільки він добре обладнаний нативно для обробки різноманітних і складних сценаріїв.