Виділення підрядків

Elm:
Виділення підрядків

Як це робити:

import String exposing (slice)

extractSub : String -> Int -> Int -> String
extractSub str start end =
  slice start end str

main =
  let
    fullText = "Вітаємо в Ельм!"
    subText = extractSub fullText 0 7
  in
  -- Виведення: "Вітаємо"
  Text.fromString subText

Поглиблений Розгляд

Витягування підрядків в Elm здійснюється через функцію slice, яка є частиною стандартної бібліотеки String. У минулому, рядкові операції часто здійснювалися іншими функціями або бібліотеками, але slice стала зручним вбудованим рішенням.

Функція slice приймає три аргументи: початковий індекс, кінцевий індекс, і сам рядок. Індекси в Elm починаються з 0. Кінцевий індекс не включає символ у підрядку, тому слід додати 1, щоб включити останній символ.

Окрім slice, можна використовувати інші функції, такі як left, right, та drop, які дають різні способи витягнути підрядок залежно від вашої потреби.

Дивіться Також

 1. Elm String documentation: https://package.elm-lang.org/packages/elm/core/latest/String