Інтерполяція рядків

Elm:
Інтерполяція рядків

How to (Як це зробити):

Elm немає вбудованої підтримки інтерполяції рядків, як у деяких інших мовах, але можна легко конкатенувати строки та змінні:

name = "Олексій"
greeting = "Привіт, " ++ name ++ "!"

main =
  text greeting

Виведе Привіт, Олексій!.

Deep Dive (Поглиблений Аналіз):

Elm сфокусований на ясності і простоті, тому не має вбудованої інтерполяції. Замість цього, конкатенація використовується для створення динамічних рядків – просто об’єднуємо частини за допомогою ++. У минулому, мови, як Perl чи Ruby, розпочали практику інтерполяції, але Elm тримається підходу без магії, підкреслюючи читабельність і простоту.

Як альтернативу, можна використовувати функції форматування як String.concat або більш складні, як String.format. Це підходить, коли динамічні рядки стають більш комплікованими:

greetUser : String -> String
greetUser name =
  String.concat [ "Привіт, ", name, "!" ]

main =
  text (greetUser "Олексій")

See Also (Дивіться Також):