Google Apps Script:
З'єднання рядків

Як це зробити:

В Google Apps Script, який базується на JavaScript, існує кілька способів конкатенації рядків. Ось декілька поширених методів:

Використання оператора плюс (+):

var firstName = "John";
var lastName = "Doe";
var fullName = firstName + " " + lastName;
Logger.log(fullName); // Вивід: John Doe

Використання методу concat():

var string1 = "Hello";
var string2 = "World";
var combinedString = string1.concat(" ", string2);
Logger.log(combinedString); // Вивід: Hello World

Використання шаблонних літералів (обернені лапки):

Це сучасний і гнучкий спосіб конкатенації рядків, який дозволяє легко вбудовувати вирази всередині рядків.

var language = "Google Apps Script";
var message = `Learning ${language} is fun!`;
Logger.log(message); // Вивід: Learning Google Apps Script is fun!

Кожен із цих методів має свої випадки використання, і вибір між ними зазвичай залежить від вимог до читабельності та складності рядків, які об’єднуються.

Поглиблене вивчення

Конкатенація рядків є фундаментальним аспектом не тільки Google Apps Script, але й багатьох мов програмування. Історично, конкатенацію рядків часто виконували за допомогою оператора плюс або спеціалізованих функцій/методів, як-от concat(). Проте, з появою шаблонних літералів у ECMAScript 2015 (ES6), які підтримує Google Apps Script, розробники отримали більш потужний та інтуїтивний спосіб роботи з рядками.

Шаблонні літерали не тільки спрощують синтаксис для вбудовування виразів у рядки, але й підтримують багаторядкові рядки без необхідності використання явних символів нового рядка. Це знижує потенційні помилки та покращує читабельність коду, особливо при роботі зі складними рядками або при вставці декількох змінних у текстовий шаблон.

Хоча оператор + та метод concat() все ще широко використовуються і підтримуються для зворотної сумісності та простоти в більш простих сценаріях, шаблонні літерали пропонують сучасну, виразну альтернативу, яка часто вважається кращою для конкатенації рядків, особливо коли йдеться про читабельність та підтримуваність.

Тим не менш, важливо обирати метод, який найкраще підходить для конкретного контексту та вимог вашого проєкту, беручи до уваги такі фактори, як сумісність цільового середовища (хоча це рідко стає проблемою з Google Apps Script), наслідки для продуктивності (мінімальні для більшості додатків) і знайомство розробницької команди з сучасними можливостями JavaScript.