Google Apps Script:
Інтерполяція рядка

Як це зробити:

У Google Apps Script інтерполяція рядків досягається через літерали шаблонів. Це літерали рядків, що дозволяють вбудовування виразів, позначені зворотними апострофами (`) замість звичайних лапок. Ось як ви можете їх використовувати:

// Базовий приклад
function basicInterpolationExample() {
 const user = 'Alice';
 console.log(`Hello, ${user}!`); // Вивід: Hello, Alice!
}

// Використання виразів
function expressionInterpolationExample() {
 const a = 5;
 const b = 10;
 console.log(`Five plus ten is ${a + b}.`); // Вивід: Five plus ten is 15.
}

// Багаторядкові рядки
function multiLineStringExample() {
 const item = 'Google Apps Script';
 console.log(`This is a multi-line string:
Hello all,
We are discussing ${item} today.`);
 // Вивід:
 // This is a multi-line string:
 // Hello all,
 // We are discussing Google Apps Script today.
}

basicInterpolationExample();
expressionInterpolationExample();
multiLineStringExample();

Ці приклади ілюструють базове використання, вбудовування виразів та створення багаторядкових рядків із інтерпольованими значеннями.

Поглиблений Огляд

Літерали шаблонів, включаючи інтерполяцію рядків, були введені в ECMAScript 2015 (ES6) і після цього прийняті в Google Apps Script. До цього програмісти мали цілком покладатися на конкатенацію рядків, що могла бути невигідною для складних рядків або при інтеграції багатьох значень змінних.

// Старий спосіб (до ES6)
var user = 'Bob';
console.log('Hello, ' + user + '!');

Хоча інтерполяція рядків є потужною особливістю, важливо бути уважним до контекстів, у яких вона використовується. Наприклад, безпосереднє вбудовування вводу користувача без належної санітації може призвести до проблем із безпекою, таких як атаки ін’єкції. Розробники Google Apps Script мають переконатися, що будь-який динамічний вміст, інтерпольований у рядки, належним чином перевіряється або санітізований.

У порівнянні з іншими мовами програмування, концепція інтерполяції рядків існує широко, з різноманітним синтаксисом. Python використовує f-рядки або метод format, Ruby використовує #{} в рамках рядків в лапках, і багато сучасних мов прийняли подібні особливості через зручність та читабельність, які вони пропонують.

Хоча Google Apps Script не пропонує додаткових особливостей інтерполяції понад те, що надається стандартами ECMAScript, наявна функціональність є потужною та достатньою для більшості випадків використання. Розробники, що приходять з мов з більш розширеними механізмами інтерполяції, можливо, будуть мусити скоригувати свої очікування, але, ймовірно, оцінять простоту та ефективність літералів шаблонів у Google Apps Script.