Виділення підрядків

Haskell:
Виділення підрядків

Як робити:

У Haskell можна витягувати підрядки, використовуючи функції take, drop, splitAt та срізи списків. Ось базові приклади:

main :: IO ()
main = do
 let text = "Привіт, як справи?"

 -- Використання take
 print $ take 6 text -- "Привіт"

 -- Використання drop
 print $ drop 7 text -- "як справи?"

 -- Використання splitAt
 let (start, end) = splitAt 7 text
 print start -- "Привіт,"
 print end  -- "як справи?"

 -- Використання срізів списків (це не стандарт Haskell, але бібліотека)
 -- Наприклад, можемо використати бібліотеку Data.List.Split (див. розділ "Див. також")

Поглиблений розгляд:

В Haskell, як і в багатьох інших функціональних мовах, рядки є переліками символів. Текстові операції часто ґрунтуються на операціях зі списками.

Традиційно, Haskell використовує “ліниву оцінку”, що означає, що елементи рядків обробляються лише тоді, коли вони потрібні. Це робить витягування підрядків відносно ефективним, оскільки ви не обробляєте весь текст.

Більше того, існують бібліотеки, як Data.Text для оптимізованої роботи з текстом та Data.List.Split для розширених операцій розділення. Ці бібліотеки надають зручні функції для маніпуляції рядками. Наприклад, Data.List.Split може розділити рядки за розділювачами та по індексу.

Див. також:

Ці ресурси можуть допомогти вам краще зрозуміти текстові операції в Haskell і практично їх застосувати.