Перетворення рядка у нижній регістр

JavaScript:
Перетворення рядка у нижній регістр

Як це зробити:

let phrase = "Привіт, Світе!";
let lowerCasePhrase = phrase.toLowerCase();
console.log(lowerCasePhrase); // Output: "привіт, світе!"
let greeting = "ЗдОрОвЕнЬкІ БулИ!";
console.log(greeting.toLowerCase()); // Output: "здоровенькі були!"

Підводне каміння:

Історично, метод toLowerCase був частиною Javascript з його перших версій. Він відноситься до прототипу String і тому доступний для всіх рядків. Є альтернативи, наприклад toLocaleLowerCase(), яка враховує локалізацію, тобто певні мовні особливості при переведенні у нижній регістр.

Реалізація toLowerCase у браузерах та серверних середовищах, як Node.js, гарантує, що вона працюватиме однаково універсально. Однак, слід звернути увагу на специфічні символи та літери, які можуть мати особливі правила перетворення в окремих мовах. Для більшості випадків toLowerCase повинен працювати без зайвих проблем.

Дивіться також: