Визначення довжини рядка

JavaScript:
Визначення довжини рядка

Як робити:

let greeting = "Привіт, світе!";
console.log(greeting.length); // Виведе: 14

Тут ми маємо змінну greeting, де зберігається рядок. Щоб дізнатися його довжину, ми використовуємо властивість .length.

Поглиблене вивчення:

Довжина рядка – це базова концепція, що існує з самого початку мов програмування. В JavaScript рядки — це об’єкти, і .length відразу повертає кількість символів UTF-16 кодових одиниць, наявних у рядку. Важливо зазначити, що деякі символи можуть бути представлені за допомогою двох кодових одиниць, але для більшості повсякденних сценаріїв .length дасть вірний результат.

Альтернативою є методи, що обраховують кількість графем, наприклад, коли мова йде про емодзі чи інші комплексні символи. Наприклад, бібліотека GraphemeSplitter може допомогти врахувати такі випадки. Також, бувають випадки, коли необхідно обчислити байти замість символів, зокрема, коли поводження з даними має відповідати певним мережевим чи сховищевим обмеженням.

Важливо пам’ятати про розрізнення між length та іншими методами, які можуть обраховувати розмір чи діапазон, наприклад Array.prototype.length у випадку з масивами.

Дивіться також: