Об'єднання рядків

Kotlin:
Об'єднання рядків

Як це зробити:

fun main() {
  val greeting = "Привіт"
  val world = "Світ"
  val exclamation = "!"

  // Використання оператора +
  val message1 = greeting + ", " + world + exclamation
  println(message1) // Вивід: Привіт, Світ!

  // String templates (рядкові шаблони)
  val message2 = "$greeting, $world$exclamation"
  println(message2) // Вивід: Привіт, Світ!

  // StringBuilder
  val stringBuilder = StringBuilder()
  stringBuilder.append(greeting)
  stringBuilder.append(", ")
  stringBuilder.append(world)
  stringBuilder.append(exclamation)
  val message3 = stringBuilder.toString()
  println(message3) // Вивід: Привіт, Світ!
}

Поглиблений Розгляд

У минулому, коли ресурси були обмежені, об’єднання рядків могло значно впливати на продуктивність програми. Зараз компілятор Kotlin оптимізує об’єднання рядків, але для великої кількості або складних операцій варто використовувати StringBuilder.

Альтернативи:

 • plus метод, наприклад greeting.plus(", ").plus(world).plus(exclamation)
 • Бібліотеки та функції розширення для більш складних варіантів об’єднання.

Інформація про реалізацію: оператор + в Kotlin насправді використовує метод StringBuilder.append під капотом, коли компілюється до байткоду JVM, що робить це більш ефективним, ніж може здатися на перший погляд.

Дивіться Також