Перетворення рядка у нижній регістр

Kotlin:
Перетворення рядка у нижній регістр

Як це зробити:

fun main() {
    val original = "Привіт, Як справи?"
    val lowerCased = original.lowercase()
    println(lowerCased)  // "привіт, як справи?"
}

Цей код виведе всі слова змінної original у нижньому регістрі.

Підводні Камені:

На початку доби програмування, коли все було значно примітивнішим, такі дії як перетворення рядків у нижній регістр, здійснювали ручним проходженням символів і використанням таблиць ASCII.

Згодом, з приходом Unicode, справа ускладнилася через багатомовність і різні правила написання символів. Розглядаючи не лише англійську, а й українську та інші мови, Kotlin (і більшість мов програмування) використовують Unicode бібліотеки, що забезпечують коректне перетворення, враховуючи локальні особливості.

Існують також альтернативні методи, такі як .toUpperCase(), що заміняє всі літери на верхній регістр, і capitalize() для заголовків, де необхідно підняти тільки першу літеру речення.

Також Подивіться: