Lua:
Робота з YAML

Як це зробити:

Lua не має вбудованої підтримки для YAML, але ви можете працювати з YAML-файлами, використовуючи сторонні бібліотеки, такі як lyaml. Ця бібліотека дозволяє кодувати та декодувати дані YAML за допомогою Lua. Спочатку вам потрібно встановити lyaml через LuaRocks, менеджер пакетів Lua:

luarocks install lyaml

Декодування YAML:

Припустимо, у вас є наступний YAML-вміст у файлі під назвою config.yaml:

database:
 host: localhost
 port: 3306
 username: user
 password: pass

Ви можете декодувати цей YAML-файл у Lua-таблицю за допомогою наступного коду:

local yaml = require('lyaml')
local file = io.open("config.yaml", "r")
local content = file:read("*all")
file:close()

local data = yaml.load(content)
for k,v in pairs(data.database) do
 print(k .. ": " .. v)
end

Коли ви запустите цей скрипт, він має вивести:

host: localhost
port: 3306
username: user
password: pass

Кодування YAML:

Щоб закодувати Lua-таблиці у формат YAML, ви використовуєте функцію dump, яку надає lyaml. Припустімо, ви хочете створити YAML-представлення наступної Lua-таблиці:

local data = {
 website = {
  name = "Example",
  owner = "Jane Doe",
  metadata = {
   creation_date = "2023-01-01",
   tags = {"blog", "personal", "lua"}
  }
 }
}

local yaml = require('lyaml')
local yaml_data = yaml.dump({data})
print(yaml_data)

Вивід YAML буде:

- website:
  metadata:
   creation_date: '2023-01-01'
   tags: [blog, personal, lua]
  name: Example
  owner: Jane Doe

Дотримуючись цих шаблонів, програмісти Lua можуть ефективно управляти даними YAML для різноманітних застосувань. Ці операції з YAML є критично важливими для розробки універсальних програм Lua, які взаємодіють гладко з іншими частинами системи або безпосередньо з іншими системами.