Видалення символів за візерунком

Lua:
Видалення символів за візерунком

Як це робити:

-- видаляємо всі цифри з рядка
local text = "Hello123, що тут у нас?"
local cleaned_text = text:gsub("%d", "")
print(cleaned_text)  -- Виводить: Hello, що тут у нас?

-- видаляємо кириличні букви
local text = "Привіт213, а це що за language?"
local no_cyrillic = text:gsub("[%z\1-\127\194-\244][\128-\191]*", "")
print(no_cyrillic) -- Виводить: 213,  language?

Поглиблений Розгляд

Видалення символів за шаблоном у Lua використовує регулярні вирази (patterns), але з певними особливостями, адресованими саме Lua. Історично, регулярні вирази беруть свій початок з теорії формальних мов і були популяризованіни обчислювальними програмами як спосіб пошуку чи зміни тексту. Альтернативними методами можуть бути функції обробки рядків, якщо завдання простіше, або використання зовнішніх бібліотек для складніших шаблонів. У Lua, :gsub(pattern, replacement) — ключова функція для таких завдань, де pattern є шаблоном, що вказує символи для видалення, а replacement — те, на що ми міняємо видалені символи. Ця функція ефективно працює для текстових маніпуляцій.

Дивись Також